Technische ondersteuning

Deze pagina is bedoeld als technische ondersteuning van uw anti blafband of trainingsband.
U kunt met onderstaande informatie uw anti blafband of trainingsband testen en eventueel problemen oplossen.
Indien u met onderstaande informatie niet geholpen bent kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk via helpdesk@mypetstore.eu of via onze live chat indien u direct een medewerker wilt spreken.

Voor vrijwel iedere anti blafband/trainingsband geldt het volgende m.b.t. de pasvorm;
Plaats de band om de nek van de hond en zorg ervoor dat de ontvanger onder de kin zit. Trek de band goed aan, maar zorg er altijd voor dat er één vinger tussen de huid van de nek en de band past. Plaats de pinnen 2,5 cm boven of onder de adamsappel van de hond. De pinnen moet in direct contact zijn met de huid, maar dienen niet in de huid geduwd te zijn. Haar dat in de weg zit kunt u aan de kant doen met uw vingers of een kam.  Als de pinnen geen goed contact maken met de huid en/of als er haar tussen de pinnen en de huid zit, zal de band niet goed werken.  Als de band werkt met een microfoon die het blafgeluid opvangt en door veel haar geblokkeerd wordt, zal deze niet goed werken.

Anti blafband met geluid (RZ01)
- Haal de batterijen  uit de band
- Plaats deze na +/- 2 minuten weer terug
- Zorg dat u de batterijen goed heeft geplaatst, zorg dat de + pool (platte kant) naar boven is geplaatst
- Plaats het klepje terug en draai deze dicht
- Zet nu de band aan door op de On/Off knop te drukken (hoort u nu een pieptoon en gaat het lampje branden?)
- Druk nu op de toets Audible
- Draai de band nu om en u ziet 2 ronde grijze/zilvere cirkels
- Simuleer nu een harde blaf recht voor de kleinere cirkel. U dient de band vrijwel aan te raken zodat deze de trillingen van uw stem kunnen oppikken.
- Herhaal dit een aantal keer (geeft de band een/meerdere pieptonen af?)

Anti blafband Deluxe (RZ8567)
Plaats eerst de platte kant, de – pool, van de batterij goed tegen het veertje aan en vervolgens duwt u de + pool omlaag zodat deze tegen de platte kant van de batterij aansluiting in de anti blafband komt te zitten. Plaats het klepje terug op de band. Tussen de twee pinnen, onder de halsband, zit een gaatje (de microfoon), blaas hier nu hard in. (Tussen iedere keer mag maar max. 30 seconden zitten.) De eerste twee maal dat u blaast hoort u een pieptoon. Vanaf de derde maal zal de pieptoon gevolgd worden door de statische correctie. Als u goed luistert hoort u hierbij een zoemgeluid. Het kleine lampje met zilveren dunne draadjes is het testlampje. Het testlampje kunt u eventueel gebruiken om de statische correctie te testen. Houdt een uiteinde tegen een pin en het ander uiteinde tegen de andere pin en voer bovenstaande uit.

Anti blafband met vibratie (RZ05)
Haal de batterijen uit de ontvanger. Wrijf nu het vibratiepinnetje met enige druk over een hard en glad oppervlakte, geen glas. Plaats vervolgens de batterijen na +/- 2 minuten een voor terug, met de + pool naar boven. Het Ledlampje dient nu om de 1 tot 5 seconden te branden. Plaats het dekseltje terug op de ontvanger. Wrijf nu weer het vibratiepinnetje langs een stevig en glad oppervlakte, geen glas. Tijdens het wrijven zal de band vibreren en het LED lampje zal knipperen.
Als de band vervolgens nog niet reageert op het blaffen van de hond, zorg dan dat u de intensiteit van deze band hoger instelt op de volgende manier;
Rechts zit de schroef voor het instellen van de reactie intensiteit op het blaffen. (zie ook het woord “Barks” staan) U kunt dit instellen door het schroefje tegen de klok in te draaien, hierbij wordt het geblaf beter opgepikt. Dit kunt u het beste beetje bij beetje verzetten, totdat u het juiste niveau heeft en de band reageert op uw hond. Zorg er daarnaast voor dat er niet teveel haren tussen de band en de huid komen te zitten. Dit dient goed aan te sluiten.

Petsafe anti blafband - Bark Control Collar (RZ40)
Schuif/wrijf de sonde (middelste zwarte pin) over een afstand van +/- 25 cm over een ruw oppervlak (bijv. hout). De band dient nu te piepen en het rode Ledlampje zal oplichten. Als u geen geluid hoort, controleer de batterij, is deze nog vol en goed geplaatst, en herhaal de test.

Anti blafband - trainingshalsband met afstandsbediening (RZ16)
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening
- Plaats de batterij na +/- 2 minuten terug in de afstandsbediening
- Zet deze aan en druk eenmaal op iedere knop van de afstandsbediening. Bij de geluidsknop gaat het lampje branden en hoort u de pieptoon. Bij de andere knoppen dient het lampje te branden
- Vervolgens plaatst u de batterijen in de ontvanger. Het groene lampje zal branden en het rode snel knipperen
- Druk nu direct op de Vibratieknop van de afstandsbediening, een aantal keer achter elkaar snel blijven drukken, totdat de ontvanger vibreert en het rode lampje niet meer knippert
- Test nu alle correcties

Anti blafband - trainingshalsband 100 levels (RZ22)
Haal de batterijen uit de afstandbediening en uit de ontvanger. Zorg ervoor dat u vervolgens eerst de batterijen in de afstandsbediening doet, voer gebruiksaanwijzing afstandsbediening uit. Vervolgens plaats de batterijen in de ontvanger en voer de koppelprocedure uit.
- Om de batterijen erin te doen, open het kapje achter op de afstandsbediening.
- Open dit kapje door het omlaag te schuiven.
- Nu kunt u de batterijen erin doen  (2x 6V batterijen), zorg ervoor dat de + pool en – pool van de batterij juist zitten.
- De afstandsbediening zal nu vanzelf ingeschakeld worden.
- Druk nu op de “1/2” knop op de afstandsbediening en zet deze op getal 1.
- Zet d.m.v. de Mode knop de afstandbediening op de correctie Vibratie. Stel al het level van de
  vibratie en hoger in dan 000, voordat u de ontvanger in orde maakt. En laat de Modus op deze
  correctie staan, voor als u dadelijk gaat koppelen. Met de toets aan de zijkant van de
  afstandsbediening kunt u de level instellen.
- Haal nu het klepje van de ontvanger en installeer de batterijen (2x 1.5V batterijen).
- De ontvanger zal nu een pieptoon laten horen.
- Duw direct na plaatsing van de batterijen een aantal keer op de “Y”toets van de afstandsbediening.
  De ontvanger zal nu de ingestelde correctie afgeven. Duwt u niet direct na plaatsing van de
  batterijen in de ontvanger, op de “Y” knop, zal de koppeling mislukken.
- Plaats nu het klepje pas op de ontvanger en draai vervolgens de pinnen erop.

Oplaadbare trainingsband - anti blafband 100 levels (RZ377)
Laadt de ontvanger en afstandsbediening volledig op. Op de ontvanger zit een rubber kapje met een schroef. Draai deze schroef los, in dit gaatje zit het resetknopje. Deze kunt u activeren d.m.v. een puntig voorwerp, 1 keer klikken en het ledlampje op de ontvanger gaat knipperen. Zodra dit gebeurt koppelt u de ontvanger aan de afstandbediening. U duwt een aantal keer op de middelste knop (vibratieknop) van de afstandbediening totdat de ontvanger afgaat.

Oplaadbare anti blafband – trainingshalsband (RZ10)
Koppel de ontvanger aan de afstandbediening op de volgende manier;
Op iedere ontvanger zit een rubber kapje met een schroef. Draai deze schroef los, in dit gaatje zit het resetknopje. Deze kunt u activeren d.m.v. een puntig voorwerp, 1 keer heel voorzichtig klikken en het ledlampje op de ontvanger gaat knipperen. Zodra dit gebeurt koppelt u de ontvanger aan de afstandbediening. U duwt direct een aantal keer op de middelste knop (vibratieknop) van de afstandbediening totdat de ontvanger afgaat.

Anti blafband - trainingshalsband voor 2 honden (RZ12)
Koppel de ontvangers aan de afstandbediening op de volgende manier;
Neem eerst één ontvanger en voer onderstaande uit. Zodra deze gekoppeld is, koppelt u pas de andere ontvanger op onderstaande manier. Op iedere ontvanger zit een rubber kapje met een schroef. Draai deze schroef los, in dit gaatje zit het resetknopje. Deze kunt u activeren d.m.v. een puntig voorwerp, 1 keer voorzichtig klikken en het ledlampje op de ontvanger gaat knipperen. Zodra dit gebeurt koppelt u de ontvanger aan de afstandbediening. Voor de ontvanger met de zwarte halsband  duwt u een aantal keer op de bovenste knop onder het groene lampje totdat de ontvanger afgaat. Voor de ontvanger met rode halsband duwt u een aantal keer op de bovenste knop onder het rode lampje totdat de ontvanger afgaat. Nu zijn de banden gekoppeld aan de afstandbediening.

Aetertek 219S (RZ23)
Oplossingen bij problemen
De hond lijkt niet te reageren of de ontvanger werkt niet goed.
Zorg ervoor dat de ontvanger geheel opgeladen is, geactiveerd en aan gezet. Bij het opladen moet er een rood lampje zichtbaar zijn op de ontvanger en op de oplader. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandbediening vol is. Controleer of de ontvanger commando’s ontvangt door een keer op de Sound/Enter knop te duwen en er een piep afgaat. Controleer of de band goed om de nek van de hond zit en de correctiepinnen juist aansluiten. Tenslotte kunt u de afstandbediening opnieuw instellen zoals in de instructies aangegeven staat.

De band gaat te vaak af als deze in de automatische modus staat.
Verwijder alle objecten die bij de buurt van de band zitten, zoals naamplaatjes, halsband met metaal, of objecten van metaal in de buurt van de hond.

De ontvanger geeft geen vibratie of statische correctie meer af.
Dit duidt er meestal op dat de ontvanger opnieuw opgeladen moet worden. U kunt de pinnen ook testen met het meegeleverde testlampje. Zet de twee draadjes tegen de pinnen en duw op de correctie toets. Brandt het lampje niet, laadt de ontvanger op.

De halsband past mijn hond niet.
De meegeleverde halsband kan vervangen worden door een andere nylon halsband.
De ontvanger lijkt te groot voor mijn hond.
Bij kleine honden is geluid en vibratie meestal genoeg. U kunt de ontvanger dan aan de achterkant van de nek plaatsen in plaats van bij de keel.

Het testen van de automatische modus:
Houdt de aan/uit knop in totdat er een continue rood lampje gaat branden. Zodra u de knop loslaat zal het rode lampje constant branden en een blauw lichtje zal om de 10 seconden knipperen. De band staat nu aan. Wrijf nu zachtjes (niet teveel druk zetten) een van de pinnen in een vloeiende beweging over een glad en hard oppervlakte (geen glas). De aanraking met het oppervlakte dient echt minimaal te zijn. Herhaal dit enkele keren (niet meer dan 30 seconden tussen de wrijvingen).
De eerste drie maal dient u een pieptoon te horen. De vierde, vijfde en zesde keer wordt de pieptoon gevolgd door de vibratie en hierna zal de statische correctie volgen. Vanaf de zesde keer wrijven, kunt u direct na de wrijving het testlampje op de pinnen zetten. Als er statische correctie wordt afgegeven gaat het lampje branden.

Aetertek 218S  (RZ19)
Oplossingen bij problemen
De hond lijkt niet te reageren of de ontvanger werkt niet goed.
Zorg ervoor dat de ontvanger geheel opgeladen is, geactiveerd en aan gezet. Bij het opladen moet er een rood lampje zichtbaar zijn op de ontvanger en op de oplader. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandbediening vol is. Controleer of de ontvanger commando’s ontvangt door een keer op de Sound/Enter knop te duwen en er een piep afgaat. Controleer of de band goed om de nek van de hond zit en de correctiepinnen juist aansluiten. Tenslotte kunt u de afstandbediening opnieuw instellen zoals in de instructies aangegeven staat.

De band gaat te vaak af als deze in de automatische modus staat.
Verwijder alle objecten die bij de buurt van de band zitten, zoals naamplaatjes, halsband met metaal, of objecten van metaal in de buurt van de hond.

De ontvanger geeft geen vibratie of statische correctie meer af.
Dit duidt er meestal op dat de ontvanger opnieuw opgeladen moet worden. U kunt de pinnen ook testen met het meegeleverde testlampje. Zet de twee draadjes tegen de pinnen en duw op de correctie toets. Brandt het lampje niet, laadt de ontvanger op.

De halsband past mijn hond niet.
De meegeleverde halsband kan vervangen worden door een andere nylon halsband.

De ontvanger lijkt te groot voor mijn hond.
Bij kleine honden is geluid en vibratie meestal genoeg. U kunt de ontvanger dan aan de achterkant van de nek plaatsen in plaats van bij de keel.

Het testen van de automatische modus:
Houdt de aan/uit knop in totdat er een continue rood lampje gaat branden. Zodra u de knop loslaat zal het rode lampje constant branden en een blauw lichtje zal om de 10 seconden knipperen. De band staat nu aan. Wrijf nu zachtjes (niet teveel druk zetten) een van de pinnen in een vloeiende beweging over een glad en hard oppervlakte (geen glas). De aanraking met het oppervlakte dient echt minimaal te zijn. Herhaal dit enkele keren (niet meer dan 30 seconden tussen de wrijvingen).
De eerste drie maal dient u een pieptoon te horen. De vierde, vijfde en zesde keer wordt de pieptoon gevolgd door de vibratie en hierna zal de statische correctie volgen. Vanaf de zesde keer wrijven, kunt u direct na de wrijving het testlampje op de pinnen zetten. Als er statische correctie wordt afgegeven gaat het lampje branden.

Aetertek 216S  (RZ540)
Oplossingen bij problemen
De hond lijkt niet te reageren of de ontvanger werkt niet goed.
Zorg ervoor dat de ontvanger geheel opgeladen is, geactiveerd en aan gezet. Bij het opladen moet er een rood lampje zichtbaar zijn op de ontvanger en op de oplader. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandbediening vol is. Controleer of de ontvanger commando’s ontvangt door een keer op de Sound/Enter knop te duwen en er een piep afgaat. Controleer of de band goed om de nek van de hond zit en de correctiepinnen juist aansluiten. Tenslotte kunt u de afstandbediening opnieuw instellen zoals in de instructies aangegeven staat.

De ontvanger geeft geen vibratie of statische correctie meer af.
Dit duidt er meestal op dat de ontvanger opnieuw opgeladen moet worden. U kunt de pinnen ook testen met het meegeleverde testlampje. Zet de twee draadjes tegen de pinnen en duw op de correctie toets. Brandt het lampje niet, laadt de ontvanger op.
Vervang tevens eens de batterij van de afstandsbediening. Zodra deze bijna leeg is zal koppelen moeilijker gaan.

De halsband past mijn hond niet.
De meegeleverde halsband kan vervangen worden door een andere nylon halsband.

De ontvanger lijkt te groot voor mijn hond.
Bij kleine honden is geluid en vibratie meestal genoeg. U kunt de ontvanger dan aan de achterkant van de nek plaatsen in plaats van bij de keel.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »